Shrink Chuck Standard BBT

SKU
100014
Kompakte Bauweise sorgt für hohe Stabilität.
Ausführungen anzeigen
Ausführungen
Modell Bestell-Nr. Verfügbarkeit Netto Preis Abb. Ød Ød ØD ØD ØD1 L L1 α E H
BBT30-SRC4-75 * 978.001 sofort lieferbar --,-- 1 4 10 15 75 44 16 -
BBT30-SRC6-75 978.002 sofort lieferbar --,-- 1 6 14 19 75 47 26 -
BBT30-SRC8-75 978.003 sofort lieferbar --,-- 1 8 18 23 75 47 26 -
BBT30-SRC10-75 978.004 sofort lieferbar --,-- 2 10 22 27 75 47 32 62
BBT30-SRC12-75 978.005 sofort lieferbar --,-- 2 12 24 29 75 47 36 72
BBT30-SRC16-75 978.006 sofort lieferbar --,-- 2 16 28 33 75 48 38 80
BBT40-SRC4-90 * 978.291 sofort lieferbar --,-- 1 4 10 15.5 90 52 16 -
BBT40-SRC6-90 978.056 sofort lieferbar --,-- 1 6 14 20 90 57 26 -
BBT40-SRC6-150 800.167 in 2 W lieferbar --,-- 1 6 6 14 26 26 150 114 26 -
BBT40-SRC8-90 978.057 sofort lieferbar --,-- 1 8 18 24 90 57 26 -
BBT40-SRC8-150 800.169 in 2 W lieferbar --,-- 1 8 8 18 30 18 150 114 26 -
BBT40-SRC10-90 978.058 sofort lieferbar --,-- 1 10 22 28 90 57 32 -
BBT40-SRC10-150 800.161 in 2 W lieferbar --,-- 1 10 10 22 34 34 150 116 32 -
BBT40-SRC12-90 978.059 sofort lieferbar --,-- 1 12 24 30 90 57 36 -
BBT40-SRC12-150 800.162 in 2 W lieferbar --,-- 1 12 12 24 36 36 150 116 36 -
BBT40-SRC16-90 978.060 sofort lieferbar --,-- 2 16 28 34 90 57 38 80
BBT40-SRC16-165 800.164 sofort lieferbar --,-- 2 16 28 42 165 132 38 80
BBT40-SRC20-90 978.061 sofort lieferbar --,-- 2 20 34 40 90 57 42 100
BBT40-SRC20-165 800.165 in 2 W lieferbar --,-- 2 20 34 48 165 132 42 100
BBT50-SRC6-105 978.105 sofort lieferbar --,-- 1 6 14 20.5 105 61 26 -
BBT50-SRC6-165 800.354 sofort lieferbar --,-- 1 6 14 26 165 116 26 -
BBT50-SRC8-105 978.107 in 2 W lieferbar --,-- 1 8 18 24.5 105 61 26 -
BBT50-SRC8-165 800.355 in 2 W lieferbar --,-- 1 8 18 30 165 116 26 -
BBT50-SRC10-105 978.109 in 2 W lieferbar --,-- 1 10 22 28.5 105 61 32 -
BBT50-SRC10-165 800.350 in 2 W lieferbar --,-- 1 10 22 34 165 116 32 -
BBT50-SRC12-105 978.111 in 2 W lieferbar --,-- 1 12 24 30.5 105 61 36 -
BBT50-SRC12-165 800.351 in 2 W lieferbar --,-- 1 12 24 36 165 116 36 -
BBT50-SRC16-105 978.113 in 2 W lieferbar --,-- 1 16 28 34.5 105 61 38 -
BBT50-SRC16-165 978.114 in 2 W lieferbar --,-- 1 16 28 40 165 116 38 -
BBT50-SRC20-105 978.115 sofort lieferbar --,-- 1 20 34 40 105 61 42 -
BBT50-SRC20-165 800.352 in 2 W lieferbar --,-- 1 20 34 46 165 116 42 -